2012.július 31.-én az Artisjus Jogvédő Iroda honlapján közzétett közleményre reagálva az alábbi közleményt adjuk.

A CloudCasting Kft. a Universal Publishing Production Music (“Universal Music”) kizárólagos és 100%-os tulajdonában lévő közvetlen jogkezelésű zenei katalógus, az “Ear Candy” forgalmazója Magyarországon.

A katalógus jogilag rendezett, mert az ajánlott Ear Candy zenei repertoár teljes egészében a Universal Music tulajdonát képezi, így a szerző jogok mellett a szomszédos jogok (előadói és másolási) is a Universal kezében vannak.

Az Ear Candy nem képezi vagy képezte az Artisjus által képviselt “világrepertoár” részét, melyről a jogvédő iroda megfelelő tájékoztatást kapott a Universal-tól és a CloudCastingtól is. A Universal Publishing Production Music amerikai elnöke, Mr.

Gary Gross úr személyesen utazott Budapestre Los Angelesből, hogy az Európában máshol már működő szolgáltatás bevezetéséről tájékoztassa a hazai jogkezelő egyesületet, az Artisjust.

Kővári Tibor a Cloud Casting Kft ügyvezető igazgatója személyesen is jelen volt azon a találkozón, amelyen az elnök, mint a katalógus jogtulajdonosának képviselője tájékoztatta Dr. Szinger András urat, az Artisjus főigazgatóját, hogy az Ear Candy katalógus kapcsán nem igénylik a kollektív jogkezelést, melyet ezután írásban is megerősített.

Kiegészítésként, az amerikai eredetű zenei szerzemények jogkezelésével az Artisjust megbízó amerikai ASCAP és BMI jogvédő szervezetek szintén megerősítettek, hogy a Universal, mint jogtulajdonos közvetlen jogkezelésre jogosult akár személyesen, akár megbízott partneren keresztül eljárni. Ezt a megbízást Magyarországon kizárólag a CloudCasting Kft. (Angliában a CloudCasting LLP, az USA-ban a CloudCasting Corporation) kapta.

Az Ear Candy zenei katalógus tulajdonjoga egyértelműen tisztázott, és a jogtulajdonos Universal Music, és az Artisjus társszervezetei (ASCAP és BMI) kifejezett kérésük szerint nem tartanak igényt az Artisjus közreműködésére. A kollektív jogkezelés nem monopol jog! A jogtulajdonos egyértelmű akaratának akadályozása ellentétes a jogkezelő egyesületek azon mandátumával, mely a tagok képviseletére ad nekik meghatalmazást. A Universal Music tagja az Artisjusnak. A nevezett repertoár után beszedett jogdíjat az Artisjus saját elmondása szerint (!) nem tudja a jogdíj-felosztásban a Universal Music számára visszajuttatni, ezért a felhasznált szellemi tulajdonért járó jogdíj a kollektív jogkezelésében NEM a jogos tulajdonoshoz kerül.

A hatályban levő szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény lehetőséget biztosít a jogtulajdonosok számára, hogy a kollektív jogkezelés alól kilépjenek. A kiléptetés szabályokhoz kötött, melyek ellenében az Artisjus egy olyan katalógus kiléptetését szorgalmazza, amely soha be sem lett léptetve a közös, kollektív jogkezelésbe.

A jogtulajdonos Universal, törvényes úton, akár jogi eszközökkel is hajlandó érvényesíteni akaratát a szabad, közvetlen jogdíjkezelés érdekében.

Ezt a helyzetet kezeli a Universal és a CloudCasting közvetlen jogkezeléses megállapodása, hatékony, gyors és teljesen transzparens megoldással.