Tájékoztató az Artisjus televíziókészülékre vonatkozó jogdíjigényével kapcsolatban

Kedves Ügyfeleink,

 

Sajnálattal értesültünk róla, hogy az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület ügyfeleinknek olyan tartalmú levelet küld, amely szerint az Artisjusnak az ügyfeleinknél elhelyezett televízió készülékre tekintettel szerzői jogi jogdíjigénye áll fenn.

 

Az ezzel kapcsolatos álláspontunkat és jogi hátteret az alábbiakban foglaljuk össze.

 

 

1. Televízió-, képernyő használat miatti jogdíjigény

 

Az Artisjus az Szjt. 25.§ (4) alapján jogosult a zenefelhasználást a helyszínen ellenőrizni és a szerzői jogi jogdíj igényét érvényesíteni, amennyiben a helyszínen közös jogkezelés alá tartozó zene szól.

Az elmúlt évtizedekben kialakult bírói gyakorlat szerint, ha egy adott helyszínen zenelejátszásra alkalmas eszköz, pl. televízió található, akkor egyszerűen vélelmezik, hogy azon keresztül megvalósul a zeneszolgáltatás. Így az Artisjus jogosultként lépett fel jogdíjigényt érvényesíteni.

 

Ezt a vélelmet meg lehet dönteni, azonban a jelenlegi joggyakorlat szerint ez mindig a helyszín feladata.

 

Az Artisjus korábban néhány pert indított a CloudCasting Kft. ügyfelei ellen televíziós jogdíjigény miatt olyan helyszíneken, ahol a CloudCasting által biztosított zene szólt, a televíziókon keresztül viszont semmilyen zene nem szólt. A CloudCasting Kft. ezekbe a perekbe ügyfelei érdekében beavatkozott.

 

A Fővárosi Törvényszék két különböző tanácsa is ítéletében a televízió készülékre alapozott Artisjus jogdíjigényt elutasította és kimondta, hogy a “televíziós vélelmet” az adott helyszínek sikeresen megdöntötték. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla három bíróból álló egyetlen fellebbviteli tanácsa viszont a televízió készülékre alapozott Artisjus állásponttal értett egyet, mert szerinte az adott két helyszín által felkínált bizonyíték nem volt elegendő a “televíziós vélelem” megdöntéséhez. A bizonyítékok között tanúk, videofelvétel, Adatlapok, sőt, az Artisjus területi képviselők vallomásai is szerepeltek, amelyek egyöntetűen igazolták, hogy a televíziókészülékről nem szólt zene.

Mivel NEM történt az adott helyszíneken a CloudCasting szolgáltatásán kívül más zenelejátszás, az Ítélőtábla véleményével nem tudunk egyetérteni, ezért 2016. augusztus 10-én az Alkotmánybírósághoz fordultunk jogorvoslatért.

 

Az Artisjus ellenőrök számos esetben a hanglejátszásra technikailag alkalmatlan monitorokat, kivetítőket is televízióként rögzítik. Ez a gyakorlat egyértelműen jogszerűtlen, és ellene már a helyszínen tiltakozni kell.

 

 

2. Artisjus-szal folytatott egyeztetésünk

 

Álláspontunk szerint önmagában egy televízió készülék léte nem alapozza meg a szerzői jogdíjfizetési kötelezettséget olyankor, amikor a televíziókészülék használata és a zeneszolgáltatás egyértelműen elválik egymástól. Ezt több alkalommal jeleztük az Artisjus felé, mivel bizonyíthatóan egy-egy adott helyszínen kizárólag a CloudCasting közös jogkezelés alól kiléptetett katalógusának zeneszámai szólnak, Társaságunk zárt rendszerű eszközén keresztül. Életszerűtlen feltételezni, hogy emellett a helyszínen még a TV-n keresztül is zene szól. Azt, hogy a televízión keresztül zene sugárzására sor került-e vagy sem, az Artisjus ellenőre lenne hivatott megállapítani a helyszíni vizsgálatok alkalmával.

 

Az Artisjus azonban annak ellenére, hogy a helyszíni ellenőrzések alkalmával a TV-ken zene nem szól, az olyan helyszíneken, ahol televízió készüléket talál, a fent ismertetett, több évtizeddel ezelőtti bírói gyakorlatra hivatkozva  vélelmezi, hogy azon időnként az Artisjus által jogosított zene is szól. Ez pedig az Artisjus jelenlegi gyakorlatában automatikusan teljes mértékű jogdíj fizetésére kötelez.

 

Álláspontunk szerint, amennyiben a televízió készülék egyetlen ellenőrzéskor sem és máskor sem szól, és a zeneszolgáltatás kizárólag a CloudCastingtól származik a, televíziókészüléken keresztüli csupán vélelmezett zenefelhasználás miatti jogdíjra az Artisjus nem jogosult. Az Artisjus jelenleg azonban csak akkor nem számít fel szerzői jogi jogdíjat a televíziókészülékre tekintettel, ha a készülék  az Artisjus által elfogadott módokon kerül elnémításra, azaz “leplombálják”. A vélelem megdöntéséhez ezt az Artisjus igényt a CloudCasting aránytalannak és indokolatlannak tartja.

A hanghatásra technikailag alkalmatlan képernyőre tekintettel kiragadott jogdíjak ellen mind az Artisjusnál, mind az Artisjus-t felügyelő kormányhivatalnál, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál tiltakoztunk.

 

Társaságunk a vélelem terhének megfordítása érdekében is a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához fordult. Panaszunkra egyelőre még nem érkezett válasz.

 

Azon ügyfeleink számára, akik a jelenlegi jogi helyzettel járó indokolatlan, de esetlegesen ki nem zárható kockázatokat nem kívánják vállalni, a televízió készülék elnémítása az Artisjus által elfogadott módon áll rendelkezésre, átmeneti megoldásként.