Kérdésekről felhatalmazott jogintézmény dönthessen

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a CloudCasting Kft. nem ért egyet az Artisjus közleményével, melyet 2013. április 30-án az Egyesület honlapján is közétett. Véleményünk szerint amennyiben két piaci szereplőnek egy adott kérdésről más az álláspontja, a jogszerűséget egyik fél sem hivatott eldönteni, hanem csak az arra felhatalmazott jogintézmény.

 

A CloudCasting Kft. álláspontja továbbra is az, hogy 2012-ben megkapta a felhatalmazást közvetlenül az adott zenei katalógus amerikai jogtulajdonosától amely alapján, jogosulttá vált a katalógus magyarországi képviseletére. A jogtulajdonos a katalógust a Jogvédő egyesület által végzett közös jogkezelés hatálya alól 2012. szeptember 28-án cégünk közreműködésével kiléptette. A kiléptetés a szerzői jogi törvény sorainak megfelelően, az Artisjus konzultációjával történt meg.

 

Az Artisjus és a CloudCasting Kft. között jelenleg fennálló probléma alapkérdése az, hogy a jogtulajdonos rendelkezik-e az érintett zeneállomány tulajdonával, azaz jogosult-e kiléptetni a zeneszerzeményeket a kollektív jogkezelés alól. A CloudCasting birtokában van azon írásos dokumentumoknak, melyekben mind a jogulajdonos vállalat vezetői, mind az (USA) jogkezelői megerősítik ezt a jogosultságot. A magyar jogvédő egyesület ezek ellenére vitatja ezt és kísérli megakadályozni olyan szerzemények közvetlen jogkezelését, amelyek valójában soha nem is tartoztak az Egyesület által képviselt zenei állományához.

 

Az Artisjus közleményében hivatkozik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának tett beadványunkra született állásfoglalására, mely szerint – a Jogvédő egyesület olvasatában – az Artisjus eljárása jogszerű volt, így felügyeleti eljárás megindításának nincs jogi alapja.

 

Valójában ez az állásfoglalás annyit állapít meg, hogy az Artisjus a Hivatal szerint magyar jogszabályt nem sértett meg. Ugyanez az állásfoglalás tartalmazza azt is, hogy az Egyesült Államok-béli jogkezelő szervezetek értesítették az Artisjust arról, hogy a kérdéses zenei katalógus zeneszámainak jogtulajdonosa kiléptette műveiket a közös jogkezelés hatálya alól és a A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának válaszában az is szerepel, hogy az Artisjus az előírt határidőben, 2012. szeptember 28-án megkapta a jogtulajdonos kiléptetési beadványát. Mivel az Artisjus az elutasító szándékát a kiléptetés beadását követően 79 nap elteltével indoklás nélkül hozta a CloudCasting Kft. tudomására (a jogtulajdonos számára még ennél is később), így a hatályba lépésig akkor hátralévő mindössze 7 munkanap (közötte Karácsony, Szilveszter) miatt a jogtulajdonos erre már érdemben 2013 január 1 előtt reagálni nem tudott.

 

Szemben az Artisjus állításával, mely szerint „a Hivatal megállapította, hogy az Artisjus a kilépési nyilatkozatok vizsgálata és elutasítása során mindenben a jogszabályoknak megfelelően járt el” a Hivatal azt írja le, hogy az Artisjus és a CloudCasting Kft. között a tiltakozással kapcsolatos jogvita elbírálása nem tartozik a lefolytatott panaszeljáráshoz.

 

Az Artisjus és a CloudCasting Kft. között fennálló véleménykülönbség miatt jogi állásfoglalására kell a továbbiakban hagyatkoznunk. Amíg a jogi procedúra lezajlik, cégünk fenntartja korábbi álláspontját. Eszerint a katalógus jogos tulajdonosa – és a CloudCasting Kft. törvényesen jár el az érintett kérdésekben. A CloudCasting Kft. ezt üzleti partnerei mellett kiállva képviselni fogja azon eljárások során is, amelyet a Jogvédő egyesület esetleg indítani fog a partnerekkel szemben.